Organizační změny odchodů žáků ze školní družiny

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás seznámit s nově nastavenými pravidly chodu školní družiny v tomto školním roce. Týkají se především odchodů žáků ze školní družiny.

Doba od 13.00 do 14.30 je určena pro plnění výstupů ŠVP, práci na projektech a pro vlastní soustředěnou činnost žáků. V tento čas nelze dítě vyzvednout.

Pro odchody žáků ze školní družiny jsou stanoveny tyto časy:

 Odchod žáků je možný v těchto časech: 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30.

Naše pravidla:

  • Určená vychovatelka odvádí žáky do šatny, u vchodu je předává zákonnému zástupci, případně zákonným zástupcem určené osobě. V případě změny času odchodu žák ihned po příchodu do oddělení předloží vychovateli/vychovatelce písemné sdělení od zákonného zástupce. V případě, že zákonný zástupce nemůže dodržet čas odchodu, je vhodné na tuto skutečnost upozornit telefonicky. Nelze-li žáka při odchodu předat zákonnému zástupci, žák se vrací do oddělení.
  • Ve výjimečných, odůvodněných případech – návštěva lékaře, vyšetření v PPP, SPC, logopedie – zákonný zástupce o změně odchodu informuje vychovatele/vychovatelku písemně předem omluvenkou v deníčku, ti žáka přivedou do šatny a předají zákonnému zástupci. Do budovy školy rodiče nevstupují.
  • Zapsaní žáci jsou rozděleni do oddělení. Seznam žáků v odděleních je na začátku školního roku vyvěšen na vstupních dveřích školy. Na ranní (6.30 – 7.45) a konečnou družinu (16.00 – 16.30) se žáci soustřeďují v předem určeném oddělení.
  • Žáci odcházejí z družiny výhradně bočním vchodem u šaten. Výjimkou jsou žáci přípravného ročníku – odcházejí hlavním vchodem.

První školní den dostanou děti formulář pro aktualizaci odchodů žáků ze školní družiny. Prosíme o jeho vyplnění a odevzdání kmenové vychovatelce/vychovateli.

Děkujeme za Vaši spolupráci a respektování pravidel.