Kdo zasedne v žákovském parlamentu?

Přichází nový školní rok a s ním i volby do žákovského parlamentu.

Žákovský parlament na naší škole funguje již čtvrtým rokem. Jedná se o volenou skupinu žáků, která od svých spolužáků sbírá náměty na to, co by se dalo ve škole zlepšit. Pravidelně se schází a řeší, jakým způsobem nápadům na zlepšení vyjít vstříc. Při této činnosti komunikuje s vedením školy, učiteli, dalšími zaměstnanci školy, někdy i s rodiči a vedením obce. „Parlamenťáci“ se také podílejí na organizaci některých školních akcí, plánují akce vlastní a podporují charitu. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Právo volit a být voleni do žákovského parlamentu mají všichni žáci 4. až 9. tříd. Každá třída si ve volbách volí dva zástupce.

Žák, který se chce v tomto školním roce ucházet o přízeň voličů, musí do středy 9. září 2020 podat kandidaturu prostřednictvím svého třídního učitele. Volby proběhnou v pátek 11. září. Žáci, kteří budou v pátek ve škole chybět, mohou dodatečně volit v úterý 15. září 2020. Výsledky voleb budou oznámeny o den později.

Těšíme se na všechny kandidáty i voliče!