6. A ve Státním okresním archivu Zlín

Co jsou to písemné historické prameny, se žáci 6. A učili v hodinách dějepisu. Ve čtvrtek 19. října 2023 se pak vypravili podívat do instituce, která o tyto prameny na Zlínsku pečuje.

Zjistili, že Státní okresní archiv Zlín se nachází v zámecké budově v Klečůvce a v současné době ve svých depozitářích shromažďuje přes pět a půl kilometru archiválií. Dozvěděli se, jaké druhy dokumentů archiv opatruje, jak se prameny do archivu dostávají, jak se zpracovávají a uchovávají, kdo a jak má možnost s archiváliemi pracovat. Prohlédli si řadu vzácných dokumentů, mezi jinými třeba i pergamen podepsaný samotnou Marií Terezií. Největší zájem mezi žáky vzbudil dvacet kilogramů vážící urbář.

Děti si exkurzi užily a my bychom tímto chtěli velmi poděkovat paní Aleně Karkoškové za provedení prostory archivu a poutavý výklad.

Mgr. Lenka Oborná