Vánoční výstava

Co se Vám vybaví při slově Vánoce? Vsadíme se, že na seznamu by jistě bylo těšení, stromeček, Ježíšek, dárečky, kostel, světýlka, zvyky, besídka… Přemýšleli jsme, jak v letošním roce zaměřit pozornost spíše na duchovní hodnoty. Všichni jsme poutníci, jsme na cestě od zrození po zánik, cestujeme za blízkými, do práce, sami či ve společnosti, rovně či oklikou – Maria s Josefem také cestovali z Nazareta do Betléma. Motiv cesty tedy propojil výtvarné práce dětí i dvě místa instalace výstavy: naši školu a kostel svatých Petra a Pavla v Želechovicích.

Většina návštěvníků začala své putování ve škole, kde si mohla prohlédnout první, rozsáhlejší část výtvarných prací, barevné vitráže, prostorové objekty či video z průběhu tvorby. Hlavně menší děti pak mohly osvědčit svou znalost adventních a vánočních tradic při zodpovídání otázek, které byly rozmístěny na cestě ke kostelu. Věříme, že i mnozí dospělí byli odměněni novým poznatkem – v kostele na ty, kteří nevzdali hledání úkolů ani po tmě, čekala sladká odměna, vánoční melodie v podání trubačů Haničky a Toma a to nejlepší z obrázků. Paní učitelky postavily starší děti před zajímavou malířskou výzvu: cesta z Nazareta do Betléma, která je v Bibli popsána jen velmi stručně, byla vtělena do jednoduchých vět, které měly děti podle své fantazie zpodobnit. Vznikly tak scény putující dvojice, oslíka, pouště přikryté hvězdným nebem, betlémského hostince, vyvrcholením pak byly působivé scény narození Spasitele.

Podle ohlasů můžeme soudit, že návštěvníci, kteří si nenechali ujít vernisáž výstavy (a jedinou možnost zhlédnout obrazy i v kostele), rozhodně nelitovali. Snad se nám podařilo navodit tu správnou klidnou a meditativní předvánoční atmosféru. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o nápaditou instalaci výtvarných prací, hudební doprovod i příjemnou předvánoční náladu.

Přejeme Vám klidné cesty a šťastné návraty po celý příští rok!

Mgr. Jana Hrubá