Zahradní slavnost trochu jinak

Dne 31.5.2021 od 12.00 do 17.00 hod. proběhla v areálu školní zahrady Zahradní slavnost, i když letos kvůli covid pandemii trochu jinak a v omezeném měřítku. Tato slavnost proběhla také jako slavnostní zakončení projektu V zahradě to žije!. Během pobytu na zahradě si mohli návštěvníci všimnout změn, které se na zahradě uskutečnily díky projektu V zahradě to žije!, který byl podpořen Zlínským krajem.

     A co je vlastně na naší zahradě jinak? Jsou zde k vidění dětmi vysazené záhony, záhon jedlých keřů, vysazené nové keře, trvalky a ovocné stromy v sadu. Na zahradě stojí také meteobudka, u opraveného jezírka je vytvořená geoskalka s ukázkou různých hornin, v méně přístupném koutu zahrady stojí malé broukoviště a založili jsme i kousek motýlí louky. Na různých místech zahrady můžete najít dětmi vytvořené nové ptačí budky, krmítka, různá pítka pro ptáčky, hmyz i drobné savce, dále pak hmyzí domky, škvorovníky a dokonce i ježkovník.                                              

     Rodiče s dětmi si během slavnosti prošli naučnou stezkou napříč všemi zákoutími zahrady, vyplňovali záhadnou tajenku a plnili úkoly s ekologickou či přírodovědnou tematikou, které pro ně připravili vyučující a žáci ZŠ.  Úkoly byly koncipovány tak, aby se děti něco nového o přírodě kolem nás naučili hravě a zábavnou formou a aby si mohli vyzkoušet díky projektu zakoupené nové přístroje a pomůcky do výuky přírodopisu.

     Jaké aktivity a úkoly na děti čekaly? Zdobení sady papírových krabic na tříděný odpad, malování kamínků, setí a sázení rostlin, mikroskopování drobných vodních organismů z našeho jezírka, pozorování ptáčků dalekohledy, poznávání rostlin, odchyt a určování drobných bezobratlých živočichů, určování např. aktuální vlhkosti vzduchu či teploty okolí, skládání vývojových cyklů hmyzu či žab nebo určování druhu stromů a jejich stáří.

     Celé odpoledne nám přálo počasí, děti, rodiče i pedagogové si odpoledne spolu hezky užili a nám nezbývá než se těšit na příští rok a doufat, že se spolu opět sejdeme na naší školní zahradě, která bude snad ještě alespoň o kousek hezčí, než už je letos.

     Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, dárcům rostlinných sazenic, které už našli své místo na školní zahradě. Tímto bychom chtěli poděkovat především firmě Zahradní centrum Želechovice  – Květinka jmenovitě paní Petře Mahovské, která nás obdarovala již mnoha krásnými sazenicemi rostlin.

Pokud byste nám mohli darovat i vy nějaké sazenice letniček, odkopky trvalek, sazenice keřů či nějakého stromku, ozvěte se nám, budeme Vám za jakoukoliv podporu vděčni.

Mgr. Markéta Vlčková

Projekt V zahradě to žije! je financován Zlínským krajem.