Jarní Dny Země

Od 26. 4. – 7. 5. proběhly na naší škole v rámci environmentálního projektu V zahradě to žije! Jarní Dny Země. Z důvodu rotační výuky a protipandemických opatření, probíhaly tyto projektové dny v širším časovém rozmezí.

Děti se na zahradě podílely například na:

– přípravě záhonů, setí semínek či výsadbě sazenic – všechny třídy 1. i 2. stupně

– výsadbě záhonů jedlých keřů a ovocných stromků – 8. ročník

– rozmístění dalších ptačích budek a hmyzích hotelů – přípravná třída, žáci 1. stupně, 6. a 7. ročník

– rekonstrukci okolí jezírka – žáci 2. stupně

– vybudování geoskalky – žáci 2. stupně

– výrobě škvorovníků a jejich umístění na zahradě – přípravná třída, 1. ročník

– výrobě pítek pro ptáky, drobné savce a hmyz – žáci 1. stupně, družina

– výrobě a upevnění výukových a informačních cedulí naučné stezky – všechny třídy 2. stupně

– úpravě okolí ježkovníku – žáci 2. stupně

– mulčování stromů – školní družina, žáci 1. i 2. stupně

– určování rostlin, odchyt a určování živočichů školní zahrady za pomoci pomůcek a odborné literatury pořízené díky projektu –1. i 2. stupeň

Práce všech žáků během Jarních Dnů Země se viditelně projevila na vzhledu naší zahrady.  

Tímto bychom chtěli poděkovat také firmě Acris a Zahradnímu centru Želechovice Květinka za dar sazenic bylin, keřů a stromků, které jsme na zahradě během těchto dnů vysadili.

Projektové dny proběhly jako součást projektu V zahradě to žije!

Projekt V zahradě to žije! je financován Zlínským krajem.