Dějepis online aneb Hádej, kdo jsem

I přes svou náročnost nám distanční výuka přinesla i něco pozitivního. V poměrně krátké době jsme se naučili pracovat s celou řadou zajímavých internetových aplikací. V dějepise občas rádi využíváme Flippity, Kahoot!, Mentimeter, Nearpod, Padlet, TOGlic, Voki, Wizer, Wordwall… Žáci osmého ročníku nedávno využili aplikaci na výrobu komiksů Storyboard That.

Každý žák měl za úkol vybrat si nějakou známou historickou osobnost a vytvořit o ní krátký komiks. Z komiksu mělo být zřejmé, o jakou osobnost se jedná, aniž by zaznělo její jméno. Během další online hodiny žáci své komiksy představili spolužákům, kteří na základě daných informací určovali, o jakou postavu se jedná. 

Jak se osmákům komiksy povedly, můžete posoudit v přiložených ukázkách. Podaří se Vám uhodnout totožnost všech osobností?  

Mgr. Lenka Oborná