Rotační výuka žáků 2. stupně

Od pondělí 10. 5. 2021 je částečně obnovena prezenční výuka pro žáky druhého stupně. Třídy se budou po týdnech střídat v prezenční a distanční výuce. V prvním lichém týdnu zahájí prezenční výuku žáci šestého a sedmého ročníku (VI.A, VI.B, VII.A, VII.B a VII.C), ostatní třídy budou pokračovat v distanční výuce. 

Další informace k organizaci výuky budou zaslány prostřednictvím informačního systému školy Edookit.

Moc se těšíme na osobní setkání s žáky a společné učení ve škole!