Nový informační systém školy

Po letech škola mění informační systém školy, neboli platformu pro vedení elektronické žákovské knížky, třídní knihy, evidence apod. Z končící iskoly.cz přecházíme na moderní systém Edookit. Rodiče i žáci budou s novým systémem podrobněji seznámeni v  průběhu měsíce září.

Nyní nabízíme malou ochutnávku ve formě krátkého videa.