Volba druhého cizího jazyka: jistota, nebo dilema?

Žáci navštěvující 6. ročník si nyní volí druhý cizí jazyk. Budou se jej učit 2 hodiny týdně od 7. do 9. třídy. Je to volba poměrně zásadní, pokud váháte, můžete pokračovat ve čtení článku dále…

Zvažte, pro který cizí jazyk (ruský nebo německý) se rozhodnete – v září již nebude možno bez vážných důvodů tuto volbu měnit. Berte v potaz také to, zda budete mít možnost svým dětem případně s druhým cizím jazykem pomoci (osobně se domníváme, že pokud se s nimi nijak zvlášť nepřipravujete do jiných předmětů, asi tomu bude podobně i v případě ruštiny či němčiny). Ptejte se starších dětí, které již druhý cizí jazyk zvolily, jejich rodičů, vyučujících (Jana Hrubá a Jitka Kábrtová), popř. odborníků v poradnách.

Říká se, že ruština je jednodušší, je to slovanský jazyk se stejnými strukturami a podobnými slovíčky jako čeština – ale zase to nemusí být pravda, děti se musí naučit číst a psát azbuku a kdo nemá trochu hudební sluch, má problémy (jiný přízvuk než v češtině, je třeba naposlouchat a naučit se).

Němčina je dobrá v tom, že tam je skoro na všechno pravidlo, děti mohou využít znalosti angličtiny – oba jsou to germánské jazyky a i do němčiny proniká spousta mezinárodních slov (co je to die Banane, chatten, am Computer, telefonieren – asi odhadnete…).

Pokud žák vidí, že cizí jazyk je pro něj výhledově využitelný, určitě se mu bude líp učit (ohled na cestování, rodinné vazby, budoucí práci, v rámci studia němčiny určitě nabídka zájezdu do Vídně pro 8. a 9. ročník, pokud to umožní aktuální situace).

V obou předmětech používáme výborné moderní učebnice a pracovní sešity, které umožňují dětem plnit cvičení, individuálně trénovat jak mluvnici, tak poslech i prostřednictvím internetové aplikace. Děti by měly dosáhnout zhruba úrovně A1, což je základní dorozumění v běžných situacích. Na středních školách mají většinou možnost na toto základní seznámení s cizím jazykem navázat, zde už se většinou tvoří skupiny podle pokročilosti (takže začínají úplně od začátku, pokročilejší skupiny však berou učivo rychleji a dostávají rozšiřující úkoly).