Škola oslavila 70. narozeniny

Teplé sluníčko lákající na zahrádku. Žloutnoucí listí na stromech. Školou zní hudba oldies. Slavíme! I naše škola je tak trochu oldies. Nová budova zde plní důležitou funkci již 70 let. V sobotu 19. 10. škola přivítala hosty z řad učitelů, žáků, rodičů a široké veřejnosti, aby společně oslavili toto výročí.

Při oficiálním zahájení jsme se v úvodním slovu paní ředitelky dozvěděli o několika významných meznících spojených s budováním školy v Želechovicích. Nezapomněla ani na první ředitelku a iniciátorku stavby paní Emilii Klusalovou. Pan starosta zdůraznil, co dobrého a nového se podařilo od roku 2009, kdy jsou Želechovice samostatnou obcí. Na školu zavzpomínala paní učitelka Marie Zeťková, která v naší škole dlouhá léta pracovala.

U příležitosti oslav byly otevřeny učebny základní i mateřské školy a umožnily nahlédnout do prostor, které jsou běžně přístupné spíše jen žákům a učitelům. Návštěvníci ocenili především prostředí a vybavenost předškolního zázemí pro naše nejmenší děti a nově zrekonstruovanou jídelnu.

Program pečlivě připravený pro tento slavný den byl pestrý. Děti si mohly projít 15 sportovních aktivit rozmístěných na školním hřišti a školní zahradě. Naše žáky moc bavily trampolínky, běh přes žebříky a nejvíce se těšili na lanové aktivity. Lana, sítě, zipline pana Balšána sklidily velký ohlas u sportovců i přihlížejících. Dokonce zazněl i požadavek, aby zde byly nainstalovány celoročně. Neméně velký úspěch sklidily ringo a badminton v tělocvičně.

Školu vyzdobili žáci i učitelé svými třídními projekty, cílenými k oslavě minulého i současného života školy: přáníčka škole a narozeninový dort s fotkami, časová osa zachycující hlavní události školy za uplynulých 70 let, zobrazení budovy školy s myšlenkami žáků a jejich fotkami, projekce školní zahrady, prostorový model návrhu školy dle představ dětí, mé oblíbené jídlo ve školní jídelně, aktivity, které mě baví v tělocviku, místa, která mají děti nejraději na školní zahradě, prezentace mezinárodních projektů a žákovského parlamentu. V přízemí školy byly pro hosty připraveny výtvarné dílničky s podzimní tématikou, logické skládačky a kreslení do obrazové mřížky.

Návštěvníci využili venkovní občerstvení připravené našimi milými spolupracovníky a partnery z řad SRPŠ a místních hasičů zastoupených panem Zichou a Dolanským, paní Ďulákovou, Večeřovou, Švábíkovou, Macháňovou a Kořénkovou. Velké díky patří také manželům Červenkovým a dalším příznivcům a sponzorům, kteří jakkoliv podpořili zdařilou realizaci školní oslavy.

Ke slavnostní náladě přispěla cimbálová muzika Cyril. Krásné tóny lidové písně rozezněly aulu v podvečerních hodinách a byly důstojnou tečkou celého dne.

Věříme, že všichni, kteří se s námi přišli podělit o velkou radost z toho, že naše škola je, je krásná a bude pořád krásnější, odcházeli s pocity hezky prožitého odpoledne, s osvěženými vzpomínkami a dobrým pocitem z toho, kam škola v jejich obci směřuje.