Příspěvky SRPŠ

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás požádat o příspěvek do fondu SRPŠ pro školní rok 2018/2019.

Z tohoto fondu jsou čerpány příspěvky na akce školy (např. pobytové akce, Letní příměstský tábor), na sportovní akce (odměny pro žáky, medaile, startovné), odměny na přírodovědné a matematické soutěže, příspěvky na autobusy (výlety, exkurze, divadlo nejmladšího diváka, adaptační pobyty), odměny za doučování žáků, nákup knih do školní knihovny a další.

Příspěvek pro tento školí rok byl stanoven výborem SRPŠ takto:

1 dítě ve škole                  300,- Kč

2 děti ve škole                  400,- Kč

3 a více dětí ve škole       500,- Kč

Příspěvek, prosím, zašlete na níže uvedené číslo účtu nejpozději do 28. 2. 2019.

Variabilní symbol byl Vašemu dítěti přidělen – platí pro všechny platby, konstantní symbol – 0016. Do poznámky uveďte jméno, příjmení a třídu nejstaršího dítěte.

Číslo účtu: 230 130 2845 / 2010, Fio banka, a.s., VD, KSD – 0016

Za poskytnutí příspěvku předem děkujeme.