Příběhy bezpráví

Letos jsme se opět zapojili do projektu, který nabízí společnost Člověk v tísni – do Příběhů bezpráví. Přihlášené školy dostanou zdarma DVD s dokumenty, které se týkají období komunizmu u nás – neboť právě toto období se snaží společnost podchytit a přiblížit tak zajímavou a přístupnou formou žákům 9. ročníku. Poskytované filmy jsou skutečně kvalitním materiálem, který zpracovaly takové dokumentární kapacity jako Olga Sommerová či Helena Třeštíková.

Na zhlédnutý film má vždy navazovat debata s někým, kdo má deváťákům k tématu filmu co sdělit – a to je pro nás učitele občas problém, neboť pamětníků ubývá a těch, kteří se nezaleknou školní mládeže, se nedostává. O to větší radost máme, že letos naše pozvání přijali manželé Sousedíkovi a jejich dcera, kteří nám 19. listopadu přinesli nejen dobové materiály (kroniky, fotografie, členskou legitimaci ROH…), ale díky svým vzpomínkám nás přenesli do doby 50. a pozdějších let.

Letošním hlavním tématem byl Únor 1948, vybrali jsme proto dokument týkající se kolektivizace zemědělství. Sousedíkovi zavzpomínali, jak tento proces probíhal v Želechovicích, vyprávěli, jak se žilo v období komunizmu, přiblížili napjatou atmosféru „osudových osmiček“ v Želechovicích – velmi si vážíme jejich otevřenosti, ochoty odpovídat na dotazy žáků, sdílení skutečných vzpomínek z místa, kde žijeme a chodíme do školy… Právě autentičnost a možnost prohlédnout si dobové materiály naši žáci ocenili nejvíce.

I když jsme slyšeli o výhodách, které měli např. členové ROH při výběru dovolené, asi jsme se všichni shodli, že v zemi, kde každý sleduje každého a člověk žije „dvojím životem“ (navenek a doma), by nikdo z nás žít nechtěl. Doufejme, že tento poznatek pozitivně ovlivní i zapojené deváťáky, až budou chodit k volbám a spolurozhodovat o osudu naší země.

Velmi děkujeme kolegům, kteří nám umožnili změnou rozvrhu tento projekt uskutečnit, našim hostům za statečnost a otevřenost, paní Sousedíkové mladší za diplomacii, se kterou tuto návštěvu zprostředkovala. Bylo to skutečně zajímavé.

Mgr. Jana Hrubá