Evropský den jazyků v Želechovicích – Europe. Quiz time!

Ve středu 26. 9. navštívili šesťáci program k Evropskému dni jazyků, který pořádá Gymnázium TGM ve Zlíně.  Aby to ale nebylo ostatním žákům líto, připravily pro ně paní učitelky – jazykářky na hodiny AJ ve čtvrtek 27. 9. stanoviště, na kterých ve dvojicích plnili úkoly související s cizími jazyky, cizími zeměmi, češtinou v její „prapodobě“.

Žáci využívali svých znalostí z hodin českého, anglického, ruského a německého jazyka, také ze zeměpisu, výchovy k občanství, mohli zapojit svůj důvtip, odhad, ale svou roli sehrálo také štěstí…

Co tedy (v ideálním případě) měli zvládnout? Přesně přeložit anglický text, spojit vlajku a stát, přiřadit slovenské slovo k českému ekvivalentu, odhadnout význam slova ve staroslověnštině (dostali zápis v cyrilici a přibližnou výslovnost…), vybrat správný překlad vtipu v angličtině/ruštině/němčině (zde už museli zapojit i logické myšlení – vtip musí mít pointu…)…

Úkolů bylo poměrně dost, vymezená hodina utekla velmi rychle – možná i proto, že všichni se do „luštění“ zapojili s opravdovou vervou. Čím starší žáci, tím byly jejich výkony lepší – určitě je to způsobeno i tím, že během školní docházky získali více zkušeností s prací na stanovištích, samozřejmě jsou ve studiu jazyků pokročilejší. Doufáme, že pro všechny byl připravený program zajímavý, že se dozvěděli něco nového a přesvědčili se o pravdivosti přísloví, že „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“.

Nejúspěšnější řešitelé:

  •  6.ročník – Veronika Hlaváčková, Kateřina Karpeková
  • 7.ročník – Vojtěch Haferník, Hynek Hrdlovič
  •  8. ročník – Vojtěch Špendlík
  •  9.ročník – Ondřej Špendlík, Karolína Malaníková, Eliška Falešníková

 

Mgr. Jana Hrubá