Organizace výuky od 4.1.2021

Na základě vládních krizových opatření bude od 4.1.2021 provoz školy fungovat v níže uvedeném režimu:

MŠ, přípravná třída, 1. ročník a 2. ročník – PREZENČNÍ VÝUKA:

  •  Prezenční výuka dle rozvrhu tříd
  • Školní družina bude zajištěna do 16.00 hodin.
  • Školní jídelna v běžném provozu.

3. – 9. ročník – DISTANČNÍ VÝUKA:

  • Žákům budou podrobnější informace zaslány jednotlivými vyučujícími prostřednictvím Edookitu.
  • Žáci mají možnost vyzvednout si studijní materiály po domluvě s vyučujícím v době úředních hodin (pondělí – pátek od 7.30 do 16.00 hodin).
  • Žákům, kteří mají distanční výuku, je umožněn odběr obědů do jídlonosiče ve výdejním okénku v době od 12.45 do 13.45 hodin.

ORGANIZACE NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOLY

V případě příznivého vývoje epidemiologické situace bude od 25. května žákům 1. stupně základních škol umožněna osobní přítomnost na vzdělávacích aktivitách ve škole. Vzdělávací aktivity budou probíhat formou školních skupin v doporučeném počtu 15 žáků, účast žáků však není povinná. Nadále bude probíhat také distanční výuka. Možná prezenční účast žáků 2. stupně základních škol na občasných vzdělávacích aktivitách či konzultacích v průběhu června je zatím předmětem jednání.

V tuto chvíli jsme schopni zodpovědět jen některé otázky týkající se organizace přítomnosti žáků na naší škole. Řešíme optimální nastavení podmínek pro návrat žáků a pedagogů do školy a také čekáme na avizovaný manuál upřesňující hygienické a další podmínky.

Prosíme o trpělivost, jakmile budeme mít k dispozici konkrétnější instrukce, budeme vás informovat prostřednictvím našich webových stránek a vývěsky na www.iskola.cz.

Podrobné informace k uvolňování opatření v oblasti školství naleznete zde – http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi