Adventní soutěž tříd O nejhezčí vánoční stromeček

Na počátku adventu vyhlásil náš žákovský parlament druhý ročník soutěže tříd O nejhezčí vánoční stromeček. Jsme velmi rádi, že se do soutěže rozhodla zapojit většina tříd.

Rozhodování o vítězi nebylo vůbec jednoduché, protože všechny soutěžní stromečky byly pěkné a bylo vidět, že si s jejich zdobením dali žáci i jejich učitelé opravdu práci. Rozhodli jsme tedy demokraticky. Každý „parlamenťák“ hlasoval pro jeden stromeček, který se mu nejvíce líbil na prvním stupni, a pro jeden stromeček ze stupně druhého. Nesměl přitom hlasovat pro stromeček své třídy. Stromečky s nejvyšším počtem takto nasbíraných hlasů zvítězily.

Které to jsou? Z prvního stupně se letošním vítězem stal stromeček, který nazdobila třída 4. A. Na druhém stupni nejvyšší počet hlasů získal stromeček třídy 9. A.

Všem zúčastněným třídám děkujeme a blahopřejeme vítězům.

Vaši „parlamenťáci“