Deváťáci na prohlídce muzea na kolech

„…bez legií by nebylo Československa,“ prohlásil prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V období první republiky byli českoslovenští legionáři za svůj podíl na vzniku samostatného československého státu uznáváni, pak ale přišlo dlouhé období totality, která se je z našich dějin snažila záměrně vymazat. Současný projekt Legie do škol se snaží povědomí o hrdinství legionářů a jejich zásluze na vzniku republiky znovu oživit. Součástí projektu je i Legiovlak, což je replika legionářského vlaku z let 1918 až 1920, kdy se tisíce československých legionářů přepravovaly Ruskem po Transsibiřské magistrále.

Legiovlak již několik let křižuje Českou republiku a v prvním zářijovém týdnu dorazil opět do Zlína. Deváťáci, kteří se o československých legionářích učili na konci loňského školního roku, si tak jeho návštěvu nemohli nechat ujít.

Nejprve v promítacím vagoně zhlédli dokumentární film Československé legie 1914-1920, následně je průvodce v legionářské uniformě provedl všemi vagony vlakové soupravy a v každém voze podal odborný, ale velmi poutavý výklad.

Žáci si postupně prohlédli vagon pro řadové vojáky zvaný těpluška, luxusní vagon pro důstojníky, štábní vůz, zdravotní vůz, plošinový vůz s polní kuchyní, vagony s kovářskou a krejčířskou dílnou, poštovní vůz, obrněný vagon a prodejní vůz. V každém vagonu jsou nainstalovány informační panely, na nichž si žáci v případě zájmu mohli sami přečíst podrobnější informace o daném tématu.

Na závěr prohlídky mohli deváťáci zjistit, jestli i oni mají mezi svými předky legionáře, protože posádka vlaku dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o nové informace.

 

Mgr. Lenka Oborná