Zahájení nového školního roku

Letošní školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8.00 hodin.

Organizace prvního školního dne:

Žáci 2. – 9. ročníku budou průběžně od 7.30 hodin přicházet do šaten žákovským vchodem (v levé části budovy školy). S orientací v šatně jim pomohou pověření pracovníci školy.

Výuka bude probíhat od 8.00 hodin do 9.40 hodin a bude mít charakter třídnických hodin (žáci budou seznámeni s rozvrhem, školním řádem a organizací vyučování). Žáci si na tento školní den přinesou psací potřeby, poznámkový blok a přezůvky.

Po ukončení výuky žáci odcházejí domů.

Žáci 1. ročníku přijdou první školní den hlavním vchodem v doprovodu rodičů.  V tento den dostanou děti pomůcky a učebnice pro svůj první rok, které si uloží do své školní aktovky.

Školní družina pro přihlášené žáky 1. – 4. ročníku zahajuje provoz 1. 9. 2022 od 6.30 do 14.00 hodin. S ohledem na zkrácené vyučování je možné, aby ve školní družině počkaly i nepřihlášené děti do doby odjezdu nejbližšího spoje. Pro žáky ve školní družině bude školní jídelna v provozu již od 1. 9. 2022.

Výuka podle rozvrhu bude zahájena v pátek 2. 9. 2022, přičemž 1. a 2.  hodina jsou třídnické.

Přejeme všem žákům i rodičům úspěšný nový školní rok.