Teambuilding žákovského parlamentu

Poznání ostatních členů nově zvoleného žákovského parlamentu, navození dobré atmosféry v kolektivu, stmelení, nastartování týmové spolupráce. To byly hlavní cíle teambuildingu, který se pod vedením koordinátorky žákovského parlamentu Lenky Oborné a školní metodičky prevence Blanky Gallové konal v úterý 5. října 2021 v areálu Sokolovny Lípa.

Akci jsme zahájili v sále sokolovny komunitním kruhem, v němž měli „parlamenťáci“ možnost vyjádřit svá očekávání od společně stráveného dne, případně i obavy. Pak už následovala řada venkovních aktivit a her na zapamatování si jmen nových kamarádů a vzájemné poznávání se. Po krátké pauze na svačinu přišel na řadu blok sportovních disciplín, který si pro děti připravila paní vychovatelka Michaela Bařinová.

V poledne se část žáků vydala na oběd do školní jídelny, druhá část využila pěkného slunečného počasí a poobědvala na zahrádce sokolovny dobroty nabalené z domova.

Po obědě následovala krátká přestávka na vytrávení a pak už jsme se pustili do soutěže zaměřené na týmovou spolupráci. Jednotlivá družstva měla za úkol postavit ze špejlí a měkkých bonbónů co nejvyšší věž. Bylo zajímavé sledovat, jakou strategii jednotlivá družstva zvolí, kdo a jak se do společné práce zapojí.

Po vyhlášení a odměnění vítězů soutěže jsme promíchali složení družstev a vrhli jsme se do dalšího týmového závodu. Jedna zajímavá disciplína střídala druhou. Děti si vyzkoušely zastrkování zápalek do krabičky jednou rukou, nabírání kostek cukru asijskými jídelními hůlkami, hod vejcem…

Akci jsme ukončili opět komunitním kruhem, v němž jsme zhodnotili uplynulý den a shodli se, že všechna naše očekávání byla naplněna. Teambuilding všechny své cíle splnil a my se už nyní těšíme na další společné akce, které nás v průběhu školního roku čekají.

 Mgr. Lenka Oborná