Volby do žákovského parlamentu

Od školního roku 2017/2018 na naší škole funguje žákovský parlament. Jedná se o volenou skupinu žáků, která od svých spolužáků sbírá náměty na to, co by se dalo ve škole zlepšit. Pravidelně se schází a řeší, jakým způsobem nápadům na zlepšení vyjít vstříc. Při této činnosti komunikuje s vedením školy, učiteli, dalšími zaměstnanci školy, někdy i s rodiči a vedením obce. „Parlamenťáci“ se také podílejí na organizaci některých školních akcí, plánují akce vlastní a podporují charitu. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti a snaží se je aktivně zapojovat do života školy.

Právo volit a být voleni do žákovského parlamentu mají všichni žáci 4. až 9. tříd. Každá třída si ve volbách volí dva zástupce.

Letos se volby konaly v pátek 17. září 2021. Abychom se co nejvíce přiblížili skutečným volbám v obci, proběhly naše volby opět v prostoru před školní jídelnou. Každý žák obdržel hlasovací lístek se jmény kandidátů z jeho třídy. Za opravdovou volební plentou pak lístek upravil a následně ho vhodil do skutečné volební urny. Na hladký průběh voleb dohlížela tříčlenná volební komise, kterou tvořili členové loňského žákovského parlamentu.

V pondělí 20. září měli možnost volit i ti žáci, kteří z různých důvodů v pátek ve škole chyběli. Následně volební komise pečlivě spočítala všechny hlasy. Vítězi voleb a členy parlamentu pro školní rok 2021/2022 se stali tito žáci:

 1. A

Divoký Jakub

Pšenicová Eliška

 1. B

Bárta Justina

Regner Filip

 1. A

Divílek Dominik

Kollerová Tatiana

 1. B

Hrdlovič Jan

Ilík Robin

 1. A

Bartoňková Barbora

Morbicer Šimon

 1. B

Čechová Sára

Šrubař Pavel

 1. A

Březík Marek

Úšela Vojtěch

 1. B

Klimek Ondřej

Ordelt Tomáš

 1. A

Lokajíček Jiří

Polepilová Adéla

 1. B

Divílková Aneta

Křížka Martin

 1. C

Slovák Patrik

 1. A

Sikora Jan

Šrubařová Petra

 1. B

Košutová Vendula

Urubčíková Anna

 

Vítězným kandidátům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich práci pro školu!

Mgr. Lenka Oborná