Adaptační kurz 6. A a 6. B

Opět po roce ožila Sokolovna v Lípě hlasy žáků šestých tříd Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí. Společně se svými třídními učiteli, asistentkami pedagoga, vychovateli a školní metodičkou prevence zakusili dva dny naplněné seznamovacími hrami, sportovními aktivitami, zábavou i turistikou.

První den začal ještě ve škole povinným testováním, po němž jsme se přesunuli do Lípy. Po prohlídce prostor a seznámení s režimem dne jsme se společně dohodli na pravidlech adaptačního kurzu. Někteří žáci se jen neradi vzdávali svých mobilních telefonů, které kromě doby osobního volna nemohli používat.

Dopolední blok aktivit zahájil pan vychovatel Karel Vondráček, který připravil soutěže a štafety za použití bajků pro handicapované sportovce. Kluci a holky si vyzkoušeli, že není samozřejmostí chodit, běhat či vidět, a lépe se tak mohli vžít do pocitů lidí, kteří to štěstí neměli. Sportování a pohybové aktivity byly v režii paní vychovatelky Michaely Bařinové.

Po obědě ve školní jídelně a osobním volnu následoval odpolední blok aktivit. Na žáky čekaly hry zaměřené na vzájemné poznávání, spolupráci i tvoření. Bylo zajímavé pozorovat, kdo se chopil práce, kdo jen radil, kdo usměrňoval ostatní i kdo se snažil něčemu vyhnout. Ne vždy zvítězil ten nejrychlejší, často se vyplatilo nespěchat a vytrvat. To si dobře uvědomovali nejen soutěžící, ale i třídní učitelé Růžena Mrázková a Lukáš Kollarčík.

Skvělá večeře byla předzvěstí večerního programu v režii žáků. Společně jsme se báli na stezce odvahy, protančili diskotéku, proskákali jsme se opičí dráhou a plnili jsme úkoly na různých stanovištích. Po večerce jsme unaveni přemýšleli o túře, která nás čekala další den. Snad ji zvládneme bez puchýřů a zranění!

Poděkování patří vedení obce Lípa, které nám každoročně umožňuje pobyt v krásně zrekonstruované sokolovně. Velké díky paní Khalusové, která vždy s trpělivostí sobě vlastní řeší sebemenší problém, který se vyskytne. Zapomenout bychom neměli ani na vedení školy, učitele, vychovatele, kuchařky i žáky, kteří se s nadšením podílí na realizaci adaptačních kurzů.

Už teď se všichni těšíme na další společné zážitky!

Mgr. Blanka Gallová, školní metodička prevence