NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2021/2022

Vážení rodiče,

začátek školního roku je spojený s vybíráním kroužků pro děti.

V rámci odpolední družiny se děti mohou přihlásit na zajímavé zájmové kroužky. Jejich zaměření a obsah je navržen tak, aby rozvíjel celou osobnost dítěte i jeho specifické dovednosti. Struktura odpoledních kroužků se odvíjí od přání a potřeb našich žáků.

Zájmové kroužky budou probíhat v úterý a ve čtvrtek, v čase od 13.30 – 15.00 hod.

Prohlédněte si naši nabídku.

Nabídka zájmových kroužků:

 Úterý 13.30 – 15.00 hodin

 • Malý záchranář (přípravná třída – 4. ročník) – Michaela Bařinová
 • Kutilové (přípravná třída – 4. ročník) – Karel Vondráček
 • Výtvarné dílny I. (přípravná třída + 1. a 2. ročník) – Hana Staňková
 • Kreativní ateliér (3. a 4. ročník) – Gabriela Dobešová
 • Želechovická vařečka (přípravná třída + 1. a 2. ročník) – Marie Hrubá
 • Angličtina hrou (3. a 4. ročník) – Aneta Urban
 • Čtenářský klub (2. a 3. ročník) – Radka Stodůlková

 Čtvrtek 13.30 – 15.00 hodin

 • Děti na startu – pohybové hry (přípravná třída a 1. ročník) – Michaela Bařinová
 • Zálesák/turistický (přípravná třída – 4. ročník) – Karel Vondráček
 • Výtvarné dílny II. (3. a 4. ročník) – Hana Staňková
 • Literární kavárna (3. a 4. ročník) – Gabriela Dobešová
 • Angličtina hrou (přípravná třída + 1. a 2. ročník) – Aneta Urban
 • Kouzelná laboratoř (přípravná třída – 4. ročník) – Markéta Vlčková

Rezervační systém pro přihlášení do jednotlivých kroužků bude spuštěn v pondělí 6.9.2021 ve 12.00 hodin do 15.9.2021. Odkaz Vám bude zaslán prostřednictvím školního informačního systému nejpozději do neděle 5.9.2021. Činnost zájmových kroužků zahájíme 20.9.2021. Nabídka kroužků platí na 1. pololetí.

V případě dotazů volejte na tel. 775 779 702 nebo napište

michaela.barinova@zszelechovice.cz – vedoucí vychovatelka

aneta.blazejova@zszelechovice.cz – koordinátorka zájmových kroužků