AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Upozorňujeme na nová opatření vyhlášená ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o plošném zavedení povinnosti nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, včetně vyučovacích hodin. Výjimku tvoří hodiny tělesné výchovy a činnosti, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové nástroje).

Toto opatření se týká pouze žáků II. stupně a nabývá účinnosti od 18.9.2020.

Pro žáky I. stupně nadále trvá povinnost nosit roušku ve společných prostorách.

Doporučujeme žákům mít v zásobě více roušek.

Děkujeme za spolupráci.