Sběr papíru

Sběr papíru se letos uskuteční ve dnech 15. – 16. 9. 2020 (úterý – středa), v době od 6.30 – 8.00 a odpoledne 14.00 – 17.00. Papír prosím noste ke kontejneru, který bude umístěn u kruhového objezdu u školy.

Následující sběry v letošním školním roce proběhnou:

  • 3.-4. 11. 2020
  • 15.-16. 12. 2020

Děkujeme.