Režim domácí výuky – výuka na dálku

INFO PRO RODIČE A ŽÁKY

Intenzivně pracujeme na tom, abychom dětem co nejlépe zprostředkovali výuku v domácím prostředím. Spousta žáků a rodičů již s námi navázalo spolupráci, žáci plní a odevzdávají zadané úkoly, procvičují a studují z učebnic či jiných materiálů. Tímto také děkujeme za trpělivost a udržování komunikace s námi.

Zároveň si uvědomujeme, že pro Vás může být obtížné skloubit momentální situaci, práci, péči o děti a domácí výuku. Chceme Vám poskytnout maximální podporu a snažíme se vše nastavit tak, abychom společně domácí výuku zvládli.

Pro zprostředkování domácí výuky jsme se rozhodli použít stávajícího online systému iskoly, zejména na 2.stupni. Pokud se potýkáte se ztrátou přístupových údajů, nemůžete dětem zajistit online přístup, nemáte možnost tisku, kontaktujte prosím svého třídního učitele a pokusíme se najít řešení. V průběhu dnešního dne došlo ke krátkodobým výpadků iskoly, doufejme, že technické obtíže byly poskytovatelem již odstraněny.

REŽIM DOMÁCÍ VÝUKY

1.stupeň

Třídní učitelé řeší individuálně s ohledem na možnosti rodičů.

Týdenní plán pro 1.stupeň

Od 2.ročníku třídní učitel zpracovává týdenní plán, prostřednictvím kterého informuje rodiče o probíraném učivu, předává tipy na procvičování a zadává úkoly k plnění. Týdenní plán je obvykle zasílán emailem a je vyvěšen v modulu domácí úkoly na iskole.

Dle zadání učitele, žák (případně prostřednictvím rodiče) odevzdává týdně tzv. týdenní úkol, případně informuje učitele o plnění dílčích úkolů. Učitel, rodič (u nejmenších děti) a žáci si navzájem poskytují zpětnou vazbu o probíhající domácí výuce. Dle domluvy jsou učitelé připraveni konzultovat ústně, prostřednictvím emailu, případně jinými dohodnutými komunikačními nástroji.

2.stupeň

Učitelé na 2.stupni se snaží využívat modulu Domácí úkoly v systému iskoly. Zde jednou týdně zadají práci na následující týden v rámci svého předmětu.

Týdenní plán pro 2.stupeň

Pro každý předmět bude k dispozici na iskole – modul domácí úkoly – týdenní plán. V týdenním plánu bude uvedeno učivo, návod ke studiu a procvičování. Součástí plánu bude i tzv. týdenní úkol, který bude prokazovat úroveň osvojení daného učiva apod. Týdenní úkol budou žáci odesílat svému vyučujícímu buď prostřednictvím modulu domácí úkoly, emailem či jinak dohodnutým způsobem.

Videonávod, jak pracovat v modulu Domácí úkoly na iskole: