Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2019

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do celorepublikového projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách. Letošním tématem byl pád železné opony.

Ve středu 20. listopadu 2019 se žáci 9. ročníku sešli v učebně přírodopisu a společně zhlédli snímek režiséra Karla Strachoty 1989: Z deníku Ivany A. Film vznikl na základě autentických deníkových záznamů, které si v průběhu roku 1989 vedla tehdy osmnáctiletá studentka střední školy Ivana Andělová. Dívčiny zápisky byly proloženy celou řadou zajímavých dobových videoukázek, fotografií a hudbou. Dokument byl zpracován velmi poutavou formou a deváťáky zaujal.

Po projekci filmu následovala debata s členem souboru Městského divadla Zlín Rostislavem Markem. Divadlo bylo v listopadu 1989 centrem revolučního dění ve městě a pan Marek byl jako člen revolučního výboru jednou z vůdčích osobností těchto událostí. Průběh sametové revoluce ve Zlíně vylíčil barvitě den po dni. Následně odpovídal na zvídavé otázky žáků a ukázal jim celou řadu zajímavých osobních dokumentů z oné doby (zápisy ze schůzí, plakáty, dopisy, fotografie…). V průběhu setkání také přečetl několik poutavých pasáží z nově vydané publikace Samet v divadle, na níž úzce spolupracoval.

Debata se opravdu povedla. Svědčí o tom i fakt, že jsme ji na přání dětí oproti původnímu plánu o jednu vyučovací hodinu prodloužili. Velmi děkujeme panu Markovi za ochotu, s níž přijal naše pozvání, a čas, který nám věnoval.

Mgr. Lenka Oborná