Příspěvek do fondu SRPŠ

Vážení rodiče, 

prosíme Vás o zaplacení ročního příspěvku do fondu Sdružení rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy v Želechovicích nad Dřevnicí, z.s.

Z tohoto fondu jsou čerpány příspěvky na akce školy (např. pobytové akce, letní příměstský tábor), na sportovní akce (odměny pro žáky, medaile, startovné), odměny na přírodovědné a matematické soutěže, příspěvky na autobus (výlety, exkurze, divadlo, adaptační pobyty), odměny za doučování, nákup knih do školní knihovny a další. Viz. níže uvedené SRPŠ vyúčtování.

Příspěvek do sdružení pro školní rok 2019/2020 byl odsouhlasen výborem v následující míře:

1 dítě                  300,- Kč/rok
2 děti                  400,- Kč/rok
3 a více dětí        500,- Kč/rok

Bankovní spojení: 230 130 2845/2010, Fio banka, a.s., VS, KS – 0016

Příspěvek do fondu SRPŠ, prosím, zašlete na uvedené číslo účtu.
Variabilní symbol byl Vašemu dítěti přidělen – platí pro všechny platby.
Do poznámky uveďte jméno, příjmení a třídu nejstaršího dítěte.


Za poskytnutí příspěvku předem děkujeme.

Hana Ďuláková