Platba ŠD za I. pololetí

Vážení rodiče,

v termínu od 7. 10 .-11. 10. 2019 uhraďte, prosím, poplatek  za ŠD, I. pololetí šk.rok  2019-2020

Bankovním převodem :

účet školy: 230 130 2845 / 2010 (Fio banka, a.s.)

variabilní symbol = byl přidělen dítěti při nástupu do školy (osobní číslo, jako při objednávání obědů)

konstantní symbol: 0019

Do sdělení – poznámky, možno uvést jméno dítěte, třídu.

Částka: 750 Kč