Evropský den jazyků

Dne 26. září se žáci 6. ročníků naší školy se zúčastnili Evropského dne jazyků, který již tradičně pořádá Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín.

Dozvěděli jsme se:

– že ve světě existuje 6000 až 7000 jazyků, z toho 225 má původ v Evropě

– nejméně polovina světové populace je dvojjazyčná nebo vícejazyčná, tj. rozumí nebo hovoří dvěma či více jazyky

Jako první jsme navštívili angličtinu – moderovanou rodilým mluvčím Karlem Martinem na téma U.S.A. Karl nás pomocí videoprojekce, vlastních poznatků z cesty a spoustou otázek do publika seznámil se svým putováním po Americe. Se Španělštinou se žáci seznámili hravou formou a na interaktivní tabuli si procvičovali poznávání barev a čísel. Ve Francouzštině zase plnili zajímavé úkoly formou skupinkové spolupráce. Část dětí také strávila hodinu němčiny se studenty gymnázia. Paní profesorka se snažila vydolovat z nich různé zeměpisné znalosti o Německu – do mapky zakreslovali řeku Rýn, Alpy, sousední země, nejznámější německá města… Bylo patrné, že mnoho míst paní profesorka sama navštívila, moc hezky nalákala k jejich návštěvě i naše žáky. A kdo ví – třeba by si vzpomněli i na názvy v němčině…

Doufáme, že návštěva této pro nás již tradiční akce bude hnacím motorem pro šesťáky nejen ke studiu cizích jazyků, ale i k neustálému se zdokonalování ve své mateřštině. Myslím, že můžeme být rádi, že češtinu – pro cizince extrémně záludnou a složitou, bohatou a překvapivou pro Čechy i Moravany – jsme mohli nasát už s mateřským mlékem :).

Den Evropských jazyků se nám všem moc líbil a snad byl pro ně i velmi přínosný. Šestáci se budou příští rok rozhodovat o dalším cizím jazyce a toto byl počáteční podmět k tomu, aby nad tím začali přemýšlet. Tento den našim žákům otevřel oči tím, že mnohojazyčnost je prostě v dnešní době nutnost!

Budeme se těšit na tuto akci i příští rok!

Jana Hrubá & Andrea Pritchard & Marie Hrubá