Adaptační kurz 7. B

Již potřetí jsme měli možnost společně jako třída strávit na adaptačním kurzu čas plný her, zážitků a zábavy.

Měli jsme tak jedinečnou možnost poznat blíže své stávající spolužáky i žáka nového a prožít společně nevšední zážitky, které, jak věříme :-), nás naladí na další společný pobyt ve třídě. I letos nás programem provázel Mgr. et Bc. Martin Stavjaník. V jeho režii jsme společně hráli fantastické hry, vyrazili na Stezku zdraví plnit zábavné úkoly, opékali špekáčky či připravovali společné snídaně a obědy. Vše jsme si báječně užili a věřím, že tato akce povede i k upevnění našeho třídního kolektivu!

třídní učitelka A. Pritchard