Objednávání obědů

Připomínáme, že obědy se musí objednávat den dopředu, tj. nejpozději do 23.59 hod.

Výjimka se vztahuje pouze na žáky, kteří přicházejí po nemoci. Ti si mohou narazit do 8.00 hod. 

Žáci byli seznámeni s provozním řádem školní jídelny, tudíž i s touto skutečností,  dne 2. 9. 2019.

 

Děkujeme za pochopení.