Zahájení školního roku 2019/2020

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 hodin v budově ZŠ Želechovice nad Dřevnicí. Žáci a žákyně budou ve svých kmenových třídách přivítáni třídními učiteli 
a seznámeni se školním řádem, rozvrhem třídy a organizací vyučování. Pondělní výuka končí druhou vyučovací hodinou v 9.40 hodin.

Žáci 1. ročníku dostanou pomůcky a učebnice pro svůj první školní rok, které si naskládají do své školní aktovky nebo školního batohu.  Rozpis zařazení žáků 1. ročníku do tříd 1.A  a 1.B bude vyvěšen od 29. 8. 2019 na informační tabuli vedle hlavních vstupních dveří školy.

Školní družina pro přihlášené žáky 1. – 5. ročníku zahajuje provoz 2. 9. 2019 v 6.30 hodin. 
Školní jídelna bude v provozu od 2. 9. 2019.

Výuka podle rozvrhu bude zahájena v úterý 3. 9. 2019.

Přejeme všem žákům i rodičům úspěšný nový školní rok.

Třídní učitelé 2019/2020

 I. A Mgr. Radka Stodůlková
přízemí, 006
 I. B Mgr. Eva Pekařová přízemí, 004
 II. A Mgr. Lucia Čapková přízemí, 008
 II. B Mgr. Ludmila Němcová přízemí, třída u tělocvičny
 III. A Mgr. Vladimíra Mičulková
I. patro, 104
III. B Mgr. Jana Žilková přízemí, 007
 IV. A Mgr. Bronislava Babíková I. patro, 106
 V. A Mgr. Michal Cholek I.patro, 107
 V. B Mgr. Michaela Dolanská
I. patro, 103
 VI. A RNDr. Daniel Pytela
I. patro, 101
 VI. B Mgr. Jana Hrubá
I. patro, 108
VII. A Mgr. Markéta Vlčková
II. patro, 201
VII. B Ing. Andrea Pritchard
I. patro, 102
VIII. A Mgr. Jarmila Machalíčková
II. patro, 206
VIII. B Mgr. Růžena Mrázková
II. patro, 203
IX. A Mgr. Kateřina Bažantová
II. patro, 205
IX. B Mgr. Jitka Kábrtová II. patro, 207