Projekt 1+9=Učíme se navzájem

Vypůjčili jsme si název jedné z metod kritického myšlení a vymysleli další společnou aktivitu, kterou prožili žáci prvního a devátého ročníku v pátek 24. května.

Prváci na své starší spolužáky mysleli i před přijímačkami, vyrobili jim přáníčka a talismany – čtyřlístky pro štěstí – a určitě je to jen díky nim, že jsou všichni deváťáci přijati k dalšímu studiu. Jako odměnu za předpřijímačkovou podporu si deváté třídy připravily projektovou dvouhodinovku, ve které představily formou úkolů vyučovací předměty, které na mladší spolužáky teprve čekají… Počasí se výjimečně umoudřilo, a tak některé aktivity mohly proběhnout i v altánku, popř. atriu. S čím se žáci 1.A a 1.B potýkali?

V přírodopise samozřejmě poznávali zvířátka, třídili je na lesní, exotická atd.

V pracovní výchově si zasadili semínko a připomněli si, jak postupovat, aby z něj byla rostlinka.

V chemii byli svědky výbuchu sopky.

V dějepise hledali jako archeologové artefakty v písku a zkoušeli přijít na to, co vlastně našli…

V tělocviku osvědčili svou fyzickou zdatnost v kopu na branku a odměnou bylo žuchnutí do měkoučké peřiny.

Ve výtvarné výchově otiskli své ruce a vytvořili tak své třídě obrovský strom na památku dnešního dne.

V hudební výchově zavzpomínali na známé a oblíbené písničky, hráli a zpívali.

V matematice pomáhali berušce, která měla problémy s tečkami… A počítali zvířátka, která byla schovaná na obrázku.

V českém jazyce doplňovali chybějící písmenka v názvech pohádkových postav a povídali o svých oblíbených pohádkách.

V angličtině možná pochytili několik nových slovíček k tématu „zvířata“.

V němčině si zazpívali – někteří byli překvapení německou verzí krokodýla Chňapíka.

Ve fyzice skládali jednoduchý elektrický obvod ze stavebnice Boffin.

Ve výchově k občanství poznávali symboly naší země.

V zeměpise dumali nad mapou České republiky a snažili se správně umístit obrysy jednotlivých krajů.

Dozorujícím dospělákům se moc líbilo, jak hezky a ohleduplně deváťáci s mladšími spolužáky komunikovali. Prváci nás zase naprosto převálcovali svým nadšením, v mnoha případech i obsáhlými znalostmi a fundovanými dotazy. Chtěli bychom poděkovat všem kolegům, kteří ochotně zapůjčili „rekvizity“ ze svých kabinetů, popř. poradili s úkoly pro jednotlivá stanoviště, také za to, že nám vyšli ochotně vstříc v uvolnění deváťáků ze svých hodin. Chceme pochválit deváťáky, že přistoupili k přípravě stanovišť zodpovědně a nápaditě, že se snažili vymyslet sice jednoduché, ale zajímavé úkoly, ve kterých využili to, co za ta dlouhá léta strávená ve školních lavicích pochytili… Oprávněně mohli mít sami ze sebe dobrý pocit. Věříme, že společné aktivity rozvíjí otevřenou a přátelskou atmosféru ve škole.

Jana Hrubá