Modrý den

Modrý den

Jsou lidé, kteří  mají  problémy v komunikaci s okolím. Lidé, kteří  používají  věci jinak.  Kteří nedokáží ovládat své tělo.  Lidé, kteří  nerozumí  metafoře, nadsázce, legraci, nebo je chápou jinak. Mohou být přecitlivělí   na silné zvuky či jiné podněty (například doteky). Lidé, kteří zkrátka jinak vnímají svět. Jsou to lidé, kteří trpí některou z forem poruchy autistického spektra.

V poslední době se rodí stále více dětí s touto diagnózou. A protože několik z nich je také na naší škole, rozhodli jsme se zapojit v úterý 2. 4. k celosvětové akci, která na tuto poruchu upozorňuje a hlavně provádí  osvětu mezi veřejností. Není totiž pravdou, že by tito lidé měli snížený intelekt – naopak, mnoho z nich má úžasnou paměť, dokáže provádět složité matematické operace či vyniká v jiném směru. A jak jsme se zapojili? Kdo chtěl, přišel v tento den „co nejvíce modrý“ – protože modrá je barva komunikace (a právě tato oblast bývá u lidí s poruchou autistického spektra problematická). Děti z družinky měly možnost vyzkoušet si život s postižením také v prožitkovém edukačním programu Buďme kamarádi. Zájemci z řad dospělých mohli načerpat další  informace také v osvětové kampani, která probíhala v parku Komenského ve Zlíně.

Prožili jsme hezký den a uvědomili jsme si, že každý člověk nás může obohatit. Snad se i díky takovýmto akcím naučíme být ke svému okolí tolerantnější a připravenější k pomoci.

Zajímavosti (převzato z wikipedie.cz):

  • V roce 2018 v ČR žilo 11 600 osob s diagnostikovaným autismem, osob s dalšími poruchami autistického spektra je mnohonásobně více.
  • S poruchami se častěji rodí chlapci (4,2:1 v poměru k dívkám).
  • Asi 85 % lidí s PAS má problémy žít samostatně – často tedy žijí i v dospělém věku s rodiči.
  • Dědičnost PAS je 64 – 91 %.
  • Ve Spojených státech počet studentů identifikovaných a vedených jako zasluhující si autistické služby vzrostl z  5 413 dětí v letech 1991–1992 na 370 011 dětí v akademickém roce 2010–2011.
  • Mezi známé osobnosti poruchou autistického spektra patřili Albert Einstein, Amadeus  Mozart, Sir Isaac Newton, Charles Darwin, Steve Jobs,  Franz Kafka, Thomas Alva Edison, Hans Christian Adndersen, Andy Warhol, Woody Allen.

Mgr. Jana Hrubá, Aneta Blažejová