Buďme kamarádi

Ve čtvrtek 4. 4. 2019  přijela do naší školní družiny Mgr. Alena Svobodová s netradičním výchovným programem „Buďme kamarádi“. Probíhal postupně ve dvou skupinách dětí, aby si mohli všichni vyzkoušet připravené aktivity.

Všichni se při něm seznámili se skutečností, že kolem nás žijí lidé dospělí a mezi nimi i děti s různými odlišnostmi či fyzickými nevýhodami, a právě jim bychom měli všichni pomáhat při jejich nelehkém údělu. Děti se hravou formou dověděly o tělesně postižených lidech, vyzkoušely si jízdu na ortopedickém vozíku, kreslení nohou i chůzi se slepeckou holí se zavřenýma očima. Poznaly, že není lehké skládání geometrických tvarů do příslušných otvorů v plastovém čtverci, když mají zakrytý zrak a nic nevidí. Musely si hodně pomáhat hmatem, aby správně uhodly, kam patří plastové trojúhelníky či čtverce. Paní magistra děti seznámila také s pojmem Braillovo písmo – písmo pro slepé, které si děti také mohly „ohmatat“.

Na závěr výchovného programu se všichni seznámili  se znakovou řečí pro neslyšící spoluobčany. Naučili se větu : „Mám tě rád“, kterou si  pomocí vlastních rukou opakovali ještě dlouho po skončení programu.

Jsme rádi, že paní Mgr. Svobodová k nám s tímto zajímavým výchovným programem zavítala. Děti si užily spoustu zábavy a zároveň se dověděly řadu zajímavých věcí, které jsou pro jejich další život důležité a potřebné.

za ŠD Aneta Blažejová