Strom přání

Vážení rodiče a přátelé školy,

na Adventní neděli jsme si dovolili Vás oslovit s prosbou, abyste podle přání našich žáků koupili knihu do školní knihovny. Takovouto akci jsme zkoušeli poprvé, proto jsme všichni s napětím sledovali, zda Vás tato možnost spolupráce osloví. Uplynula už delší doba a obdarované děti pomalu začínají do knihovny nosit knihy, které měly možnost si přednostně vypůjčit, protože šlo o splnění jejich knižního přání.

Musím před Vámi smeknout a velmi Vám poděkovat, protože díky Vaší vstřícnosti a štědrosti se školní knihovna rozrostla o 50 knih, u kterých mám jistotu, že nezůstanou v poličce opuštěny a zaprášeny, neboť si je přály samy děti. Díky vstřícnosti vedení jsme mohli dokoupit ještě dalších 44 knih, od dárců se sešlo ještě asi dalších 30 knih „mimo seznam“. Myslím, že to je pro všechny knihomoly a knihomolky závratný počet.

Když pominu, že někteří jste koupili knih více, že některé tituly jsou opravdu drahé či hůře sehnatelné, největší radost mám z toho, že nové tituly vždy nalákají další čtenáře. Jsem přesvědčena, že vztah ke čtení, posilování čtenářských kompetencí a porozumění textu se musí budovat od okamžiku, kdy se z obrázků stávají písmena, z písmen slova a ze slov věty. Čeština je nádherný a bohatý jazyk, nebylo by dobře, aby se pod tlakem jiných jazyků či rádoby náročnosti nějak zjednodušovala – ale sama to vidím, že pro děti už je mnoho slov nečitelných, nesrozumitelných, neznámých…

Buďte především se svými malými čtenáři trpěliví, mluvte s nimi o tom, co čtou, co se jim v příběhu líbí, vysvětlujte jim to, čemu nerozumí – je to dlouhodobý proces, nicméně je to Váš vklad do budoucna. Čtěte s nimi! Pravidelní čtenáři se mimo jiné snáze a spolehlivěji orientují v textech, také studijních, textech, které jsou jim předkládány u přijímacího řízení. Čtenáři dokáží také jasně a srozumitelně vyjádřit svůj názor, učí se vybírat z přečteného to nejdůležitější, nejzajímavější, popisují subjektivní estetické dojmy z knihy. Jejich sečtělost se pozná také na úrovni slohových prací – zde už výsledek není náhodný, ale je to skutečně výsledek jejich a Vaší cílené práce. Takovýto čtenář je skutečně „ideálním produktem“ každého školního vzdělávacího programu.

Některé knihy byly předány anonymně na recepci, některé k nám doputovaly prostřednictvím třídních učitelek s hezkým či vtipným věnováním konkrétním žákům. Je tedy trochu obtížné poděkovat Vám, dárcům, aby se na někoho nezapomnělo. Věřte ale, že nebudete zapomenuti. Také děkuji paní Petrové, Kovářové, Poláškové, Gajdůškové, Jurové a všem anonymním dárcům, kteří přispěli dalšími knihami. Za prvotní inspiraci vděčíme paní Babíkové a bez pomoci paní Němcové a její psychické i „fyzické“ pomoci s objednáváním knih bychom to „skutečně nedali“ (řečeno nepříliš spisovně, nicméně srozumitelně…).

Hluboce si Vážím Vašeho přístupu – pomáháte nám kvalitně a zajímavě vzdělávat naše žáky.

Mgr. Jana Hrubá