Radujme se, veselme se…

Tato slova mě napadají vždy, když se blíží termín Adventní neděle – jednak to znamená, že Vánoce už jsou blizoučko, jednak že budeme moci rodičům předvést výsledky několikatýdenního úsilí. Secvičit s dětmi vystoupení, vyrobit předměty k prodeji, vymyslet a obstarat vše pro výrobu v dílničkách – to vše se neuděje lusknutím prstu. Adventní neděle je pro nás zkouškou, vyvrcholením a zúročením dlouhodobé práce a hlavně odměnou!

Pobuďme veselí spolu… To, že přijdou nejen rodiče současných žáků, kteří aktivně vystupují, ale i ti, kteří nejdou cíleně „na to svoje dítě“, svědčí o tom, že toto setkání vykrystalizovalo v respektovanou školní i obecní tradici. Díky pečlivě připravenému, pestrému a přiměřeně dlouhému programu se snad pro Vás návštěva besídky nestala nekonečnou a nudnou povinností.

Paní ředitelka kromě informací o průběhu prací u školy pozvala rodiče na plánovaný ples školy, který se uskuteční 9. 2. 2019 ve Vizovicích a bude zahájen slavnostní polonézou předvedenou letošními deváťáky, kteří pilně trénují pod odborným dozorem tanečního mistra pana Mědílka. Jménem školní knihovny a její touhy rozrůstat se tak, aby si zde každý našel četbu odpovídající jeho zájmům a potěšení, jsem rodičům připomněla možnost podílet se na splnění některého z knižních přání, které zdobily stromeček u ředitelny.

A co letošní oficiální program? Největší trému měli určitě prváci paní učitelky Čapkové a Němcové, pro které jejich vystoupení bylo premiérou před vyprodaným hledištěm. Zvládli to krásně, nic nepopletli a sklidili zasloužený potlesk.

Druháci paní učitelky Stodůlkové předvedli ukázku z pohádky Mrazík a tím nás všechny navnadili na únorovou premiéru nastudování celé pohádky. Jejich verze byla vtipná, Ivánek skutečně krásný, Nastěnka skromná a loupežnici nemytí a trochu natvrdlí. Oceňujeme také aktivní přístup rodičů, kteří pomohli obstarat kostýmy.

Paní učitelka Pekařová s dětmi z 2.B připravila básničky a písničky o sněhulákovi, které žáci doprovodili hrou na ořechové skořápky.

Třeťáci doprovázení kytarovým doprovodem pana Kollarčíka a paní Babíkovou nám přiblížili v podstatě idylický život eskymáků v Grónsku, známou píseň J. Nohavici zpestřili medvědi metající kozelce.

Představil se také kroužek orientálních tanců paní učitelky Dolanské – je vidět, že tanečnice pilně trénují a jejich pohyby už jsou skutečně ladné a svádivé…

Druhostupňoví přidali pár písní, které vybrali a natrénovali s paní učitelkou Lapčíkovou. A pak se za nás všechny rozloučila moderátorka odpoledne Soňa Krčková z 9.A a pozvala na dílničky a drobné občerstvení do jídelny.

Mohli jste si prohlédnout výtvarné práce žáků, které vytvořili v hodinách výtvarné a pracovní výchovy, prezentoval se také výtvarný obor ZUŠ Morava, který u nás pracuje od září. K zakoupení byly drobnosti vyrobené žáky, kteří je sami prezentovali a prodávali (aneb finanční gramotnost v praxi), mnozí jste si také vyrobili svícínky z jablka a další adventní a vánoční věci. Pokud si netroufáte na pečení a zdobení perníčků, mohli jste se zásobit u paní Pavlačkové, která nabízí také originální

perníčková „pééfka“. Mnozí dospělí využili této příležitosti spíše k setkání se známými, neformálnímu rozhovoru s učiteli, občerstvení dobrou kávou či domácím cukrovím. Osobně se domnívám, že tato část je pro dospělé většinou nejpříjemnější a nejzajímavější, a hojná účast i na těchto aktivitách je toho důkazem.

Velké díky patří všem, kteří připravovali program nebo se podíleli na hladkém průběhu příjemného odpoledne. Bez ozvučení zajištěného panem Turnerem ze ZUŠ Morava by vystoupení dětí nebylo slyšet až do zadních řad rodičů. Vážíme si nasazení skautů, kteří napekli voňavé perníčky (díky, Rebelky!) a zajistili bezvadnou kytarovou a písničkovou atmosféru v předsálí jídelny. Bez ochotných žáků z 8. a 9. ročníku bychom stěží ohlídali vstup, šatny, Strom přání a další nezbytné organizační věci. Bez příjemné obsluhy bufetu by Vám káva či punč tak výborně nezvedly náladu. Bez „akčních prodejců“ u jednotlivých stánků byste určitě neodešli s nějakou tou vánoční drobností. Bez kreativity a obětavosti učitelů, kteří se dětem trpělivě věnují, by program vůbec nevznikl. Bez kolegyň a paní ředitelky, které vymyslely celou filozofii a náplň akce, bychom ji nerealizovali s takovou radostí.

Abysme k vám za rok přišli, a vás ve zdraví zas našli… To je také moje přání – nejen Vám všem do nového roku, ale i další Adventní neděli. Těším se na příští předvánoční a hřejivé setkání s Vámi.

Mgr. Jana Hrubá