Podřevnická sportovní liga 2018/2019

Podřevnická sportovní liga základních škol je celoroční soutěž v deseti vybraných sportech, která je organizovaná pro mladší a starší žáky/žákyně v našem regionu.

Díky systematickému hodnocení, získávají družstva body dle umístění. Ty se průběžně sčítají a doplňují do tabulky. Dosavadní 2. místo je výbornou vizitkou a dobrou reprezentací naší školy a obce. Vítěznému družstvu bude předán putovní pohár. Přejeme žákům, ať si udrží dobrou formu i v nejbližším ringo turnaji, který se bude konat  7.12. v Trnavě. Tam nás bude reprezentovat vítězné družstvo z kola školního.

Držíme palce!

Průběžné pořadí škol:

  1. ZŠ Štípa 20 bodů
  2. ZŠ Želechovice 16 bodů
  3. ZŠ Slušovice 12 bodů
  4. ZŠ Kašava 9 bodů
  5. ZŠ Trnava 6 bodů

Vybrané sporty: Trnavský běh; Atletika; Stolní tenis; Ringo; Vybíjená; Badminton;

                             Florbal dívky; Florbal chlapci; Kašavský běh; Kin-Ball

Za Školní sportovní klub Michaela Bařinová