Evropský den jazyků

Dne 26. září se žáci 6. ročníků naší školy zúčastnili Evropského dne jazyků, který již tradičně pořádá Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Letos byla spojujícím mottem všech jazyků a stanovišť literatura – významní evropští autoři a jejich díla.

Dozvěděli jsme se:

 • že ve světě existuje 6000 až 7000 jazyků, z toho 225 má původ v Evropě,
 • nejméně polovina světové populace je dvojjazyčná nebo vícejazyčná, tj. rozumí nebo hovoří dvěma či více jazyky,
 • dvojjazyčnost činí učení se dalším jazykům snazší a zlepšuje myšlenkové procesy,
 • EU má aktuálně 28 členských zemí.

Naši žáci navštívili následující semináře:

 • Krásy a zajímavosti Španělska, literatura a divadlo
 • Nizozemsko – země barev, vůní a melodií
 • Mongolsko – země vůní, tradic a kontrastů
 • Hrajeme si a poznáváme francouzskou hudbu – kvízy, soutěže, písničky
 • The Image of a Teenager – tradiční výstava prací studentů gymnázia
 • Koncert v podání žáků GJŠ Zlín taneční a hudební vystoupení
 • EURES – jak pracovat a studovat v zemích EU
 • Erasmus + KA1 – zkušenosti s programem, informace o ukončeném projektu

Den Evropských jazyků se nám všem moc líbil a snad byl pro nás i velmi přínosný.  Šesťáci se budou na konci školního roku rozhodovat pro další cizí jazyk a toto byl počáteční podnět k tomu, aby o svém rozhodnutí začali přemýšlet. V dnešní době by měl každý, kdo chce komunikovat se světem i s cizinci u nás, umět minimálně jeden cizí jazyk. Vzhledem k tomu, že žijeme ve střední Evropě, bychom měli ovládat minimálně dva cizí jazyky. Tento den našim žákům otevřel oči poznáním, že mnohojazyčnost je prostě v dnešní době nutnost.

Budeme se těšit na tuto akci i příští rok!

Andrea Pritchard, Martina Kovářová