ŠD –  Vracíme se v čase

28. září slavíme státní svátek na počest knížete a hlavního ochránce české země – svatého Václava, přemyslovského  knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Tento den známe jako Den české státnosti.  Letos jsme se rozhodli se III. a IV. oddělením ŠD pátrat v čase a dozvědět se více. Od tohoto týdne to pro nás nebude jen den, kdy nemusíme do školy.

Celý týden jsme se pomalu, pomocí obrázků, pracovních listů, čtení článku a povídek, dostávali až do roku 907, kdy se Václav narodil.

Dozvěděli jsme se nejen že pocházel z rodu Přemyslovců, ale i to, že jeho babičkou byla svatořečená Ludmila. Králem se stal již v 13 letech, kdy za něj vládla jeho matka Drahomíra. Sám začal vládnout jako osmnáctiletý. Víme i to, že byl zabit na příkaz svého bratra Boleslava. A to právě 28. září roku 929 (až 935 – datum není přesně znám).

Poznáme naše korunovační klenoty, zjistili jsme, po kom se jmenuje Václavské náměstí. Známe místo, kde je Václav pochován. Není pro nás neznámá pověst o Blanických rytířích, kteří čekají, až bude českému národu nejhůře, pak se vrátí v čele se sv. Václavem a pomůžou nám.

Celý týden jsme zakončili poznávací hrou na naší školní zahradě. Na sedmi stanovištích jsme postupně získávali indicie k vyluštění tajenky. Na závěr na nás čekala sladká odměna.

Byl to pro nás prima týden plný zajímavostí, her, luštění a tvoření. Už se těšíme na další svátky, třeba na 28. 10. nebo  17. 11.

Pro III. a IV. oddělení ŠD připravila Aneta Blažejová a Simona Švachulová