1 + 9 = učíme se navzájem

Dovolili jsme si použít název jedné metody z konceptu kritického myšlení, protože přesně vystihuje to, o co se tento školní rok snažíme. Chceme propojit naše nováčky – prváky – s těmi na škole nejzkušenějšími žáky. První školní den se deváťáci ujali role průvodců malých spolužáků po rozlehlé školní budově, nyní asistovali paní učitelce Čapkové a Němcové v hodině matematiky.

Nejprve paní učitelky třídní 9. ročníku své žáky představily – mnohdy poněkud netradičně, protože „šikovných žáků“ je v obou třídách nespočet, ale rybáře nebo předsedu máme jen jednoho… A pak už se vesele počítalo… Deváťáci dostali fazolky, které vkládali prvňákům do dlaně a prváci je poslepu počítali. Pak se role obrátily – prváci zadávali počet fazolek, ale museli je umět sami spočítat, jinak by přece nemohli svého deváťáka zkontrolovat! Abychom si po vyčerpávajícím procvičování odpočali, zahráli jsme si známou hru Molekuly, kde se také počítá. Aby si děti zapamatovaly jména a vytvořily něco společného, každá dvojice/trojice vyrobila společný obrázek, na který se podepsala (ano, zvládli i prváci) a vzájemně si nakreslila své oblíbené zvíře.

Hodina matematiky s deváťáky měla hezký ohlas, nutno říct, že probíhala v klidné a vstřícné atmosféře. Pokud mají deváťáci občas ostych „přiblížit se“ malým dětem, zdá se, že ten postupně mizí a obě strany se tak učí spolu mluvit a jednat. Prohloubení sociálního cítění a umění komunikovat v nových situacích je jedním z hlavních cílů této spolupráce. Ale ne jediným – už brzo je v plánu další společná činnost, tentokrát tvořivá: výroba podzimních strašidel a jejich oživení prostřednictvím psaného textu. Práce plánujeme vystavit v aule školy a některé uvidíte i na tradiční obecní akci Pochod broučků.

 

Mgr. Lucia Čapková, Mgr. Jana Hrubá, Mgr. Martina Kovářová, Mgr. Ludmila Němcová