Studijně poznávací zájezd do Oxfordu

Hello. How are you? a spoustu dalších frází měla možnost denně slýchat skupina našich žáků během pobytu ve Velké Británii. Konktrétně 22 žáků ze 7. až 9. ročníku se zúčastnilo studijně poznávacího zájezdu do Oxfordu. 

Intenzivní studium angličtiny vedené rodilými mluvčími, pobyt v hostitelských rodinách, výlety po památkách v okolí,  univerzitní prostředí a rušné ulice Oxfordu. To vše bylo nezapomenutelným zážitkem. Míst, která jsme navštívili, bylo opravdu hodně. Slavná Christ Church College a univerzitní knihovna v Oxfordu, prehistorický Stonehenge, populární lázeňské město Bath, malebné vesničky v Cotswolds či středověký hrad Warwick. Historii a kulturní dědictví lidstva jsme obdivovali v oxfordských muzeích, automobilové veterány v  Motoring Museum,   vývoj módy ve Fashion Museum s ojedinělou možností vyzkoušení historických kostýmů. Poslední den patřil Londýnu, jehož prohlídku jsme zakončili vyhlídkovou atrakcí London Eye a plavbou lodí po Temži k O2 aréně, kde nás již očekávali naši milí řidiči. Cesta domů byla dlouhá, ale plná doznívajících zážitků z anglického prostředí, školy, vřelého přijetí hostitelských rodin a našel se i prostor pro opakování nově osvojené slovní zásoby a poznatků z anglických reálií.

Cestování umožňuje praktické využití anglického jazyka v cizojazyčném prostředí a je nenahraditelnou zkušeností a motivací k dalšímu studiu. Poznávání jiných kultur a odlišností rozšiřuje obzory a vybavuje nás větší mírou tolerance a pochopení. Zároveň nám pomáhá více se identifikovat s rodnou zemí a v neposlední řadě posiluje dovednosti nezbytné pro komunikaci a pobyt v zahraničí. Naši žáci zvládli vše na jedničku a společně jsme v Anglii prožili přínosný a nezapomenutelný týden.

Martina Kovářová