Projektový den v pátém ročníku

Projektový den v pátém ročníku si naši žáci užili v prostředí zámecké zahrady ve Vizovicích. Měli jsme možnost si projít zahradu v jednom z nejkrásnějších měsíců, v květnu. Bylo krásné počasí a nám bylo ve stínu zámeckého lesoparku velmi příjemně. Možná se ale někteří trošku zapotili při plnění různých úkolů z pracovního listu, který nám poskytla paní kastelánka, paní Pluhařová.  Za naši snahu jsme se odměnili zmrzlinou z místní čokoládovny a přijeli zpět vlakem s pocitem společně příjemně prožitého dne. Naše pracovní listy můžete vidět na nástěnce v 1. patře. Na viděnou.     
A. Pritchard, B. Babíková