Zážitek v pohybu – Paralympijské sporty

„Pokud vidíme sportovce s postižením při vrcholném sportovním výkonu, jsme svědky živoucího důkazu, že postižení není synonymem pro nemoc, ale naopak může být ekvivalentem pro zdraví, sílu, dynamiku a pohodu.“

Snad každý se někdy v životě zamyslel nad tím, jak by vypadal jeho život, kdyby se stal postiženým.

Boccia, Curling, Goalball – tyto unikátní sporty, které jsou součástí paralympijských her, si vyzkoušely i naše děti ze školní družiny. V tělocvičně školy se během tří dnů sešlo přes 80 nadšených sportovců. Děti byly seznámeny s „jinakostí“ osob s postižením, jak důležitý je pro člověka se zrakovým postižením spolehlivý asistent. Na vlastní kůži si vyzkoušely omezení a také možnosti pohybu, které vnáší invalidní vozík do života. Jaké různé překážky musí v běžném životě lidé s vozíkem překonávat. Pomocí videozáznamů jsme si přiblížili některé okamžiky z dřívějších paralympiád. Všechny sporty probudily u dětí zájem, zvýšily chuť do cvičení a navodily dobrou náladu.

Věříme, že díky těmto jedinečným sportům si žáci uvědomí, že sport pro osoby s postižením není v zásadě rozdílný od sportu osob bez postižení.

Zvláštní poděkování patří panu Karlu Vondráčkovi a za podporu MonoskiZlín http://www.monoskizlin.cz/, bez kterých by nešlo akci uskutečnit.

Michaela Bařinová