Mikuláš 2017

Letošní mikulášská nadílka se konala v úterý 5.12. a na starost ji tradičně měli žáci devátých ročníků. Mikuláš s anděly a čerty obcházeli během vyučování všechny třídy a hlavně čerti toho měli na práci skutečně hodně. Vše se ale podařilo zachránit básničkou, nebo písničkou, a tak nebylo třeba nikoho trestat, nebo dokonce brát sebou do pekla.

Myslím, že deváťáci se této hezké tradice zhostili opravdu dobře a rozumně, za což jim patří poděkovat. Tak zase za rok na viděnou s Mikulášem…:)