Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí

Ve čtvrtek 9. listopadu vyjely naše páté třídy společně na hvězdárnu do Valašského Meziříčí. Velký dojem na nás už udělalo okolí hvězdárny i vstupní hala. Mohli jsme si zde prohlédnout zkameněliny, meteorická skla či vzácné druhy meteoritů a měsíční prach. Viděli jsme i model telekomunikační družice Iridium a názornou pomůcku „pohled do nekonečna“.

Dále jsme pokračovali prohlídkou pozorovací kopule, kde jsme se dozvěděli, jak se kopule otevírá, do jaké vzdálenosti je možné zaostřit dalekohled a jak mechanicky změnit úhel pohledu. Každý z nás měl možnost si pohled dalekohledem vyzkoušet. Interiér kopule byl velmi také velmi zajímavý, po obvodu kopule jsou zde vyobrazena zvířetníková souhvězdí, kterými se během roku pohybuje Slunce a planety, viz foto.

Další část programu byla v kinosále, kde byl pro nás přichystán program na míru s názvem Sluneční soustava. Výklad byl velmi zajímavý, byl doprovázen vizuální podporou i mimo technickými pomůckami a dozvěděli spoustu nových informací. Naši žáci měli mnoho dotazů a bylo vidět, že jsou velmi zvídaví a mají již v tomto věku výborné znalosti.

Všem se návštěva moc líbila a věříme tomu, že se ještě někdy společně do hvězdárny opět vypravíme!

A. Pritchard, B. Babíková, třídní učitelky