Přehlídka středních škol 2017

Úřad práce ČR – krajská pobočka ve Zlíně bude 21. listopadu 2017 organizovat Burzu práce a Přehlídku středních škol. 

Akce se uskuteční v prostoru 14/15 Baťova institutu ve Zlíně od 9 do 17 hodin a měla by propojit informovanost široké veřejnosti o nabídce oborů středních škol především ze Zlínského kraje s pracovními nabídkami řady firem z tohoto regionu.

Akce je proto určena nejen žákům základních škol, kteří volí svou první vzdělávací cestu, jejich rodičům a pedagogům, ale i lidem, kteří hledají zaměstnání a řeší svou další kariéru. Bude zde prostor k prezentaci nejen středních škol, ale představí se formou burzy práce i řada zaměstnavatelů ze Zlína a okolí. Předpokládá se, že se zde představí celkem cca 60 – 70 subjektů.

Žáci 9. ročníku se akce zúčastní společně s třídní učitelkou v dopoledních hodinách. Ostatním žákům II. stupně a jejich rodičům návštěvu této Přehlídky středních škol doporučujeme.

Lenka Kopková, výchovná poradkyně

LETÁK