Exkurze pátých tříd

25. října 2017 se třídy V. A a V. B zúčastnily exkurze na Úpravně vody Klečůvka. Ráno nepršelo a na Klečůvku jsme šli pěšky vycházkou. Tam nás uvítal pan Ševčík a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, jako například: kdy úpravna vody zahájila provoz (letos slaví 41 let od zahájení provozu J) a že vodu bere gravitačně z 6 km vzdálené přehrady Slušovice a zde ji upravuje k pitným účelům. Odtud většina vody teče gravitačně do Zlína do vodojemu Beckov nad nemocnicí. Měli jsme možnost projít celou úpravnu vody a v každé části jsme si vyslechli odborný a zajímavý výklad. Naši žáci na památku exkurze dostali poznámkový blok a dokonce se některým z nás podařilo najít v areálu vodárny kalifornskou šišku!

Všem se akce moc líbila a veřejnost má možnost vodárnu navštívit v průběhu dne otevřených dveří, který bývá tradičně v březnu.

A. Pritchard, B. Babíková