Plavec je borec

Kořením každého programu školní družiny jsou mimoškolní aktivity. Bývají o to lákavější, v o co zajímavějším a podnětnějším prostředí se uskutečňují. Z těchto důvodů a s podporou vedení družiny a školy jsme se rozhodli, pokud to možnosti, přístup dětí a plnění vzdělávacího programu dovolí, dopřát účastníkům školní družiny tohoto koření co nejvíce. První vlaštovkou (která snad jaro udělá) byla akce s názvem „Plavec je borec“.

Žáci z V. oddělení (4. a 5. ročník) Školní družiny ZŠ Želechovice nad Dřevnicí už mají plavecký výcvik za sebou. Proto se stali jádrem výjezdu do Městské plovárny v Luhačovicích. Doplněni byli více než tuctem dětí napříč ostatními odděleními. Dvacet dětí a dva vychovatelé (Lukáš Kollarčík a Michaela Bařinová) vyrazili hromadnou dopravou směr Luhačovice. Samotná cesta tam i zpět byla pro některé zajímavou zkušeností a zážitkem, ale i prostředkem k získání mnohých potřebných kompetencí (sociální, personální, komunikační). Celá skupina ji zvládla i přes přestupy v Dolní Lhotě bez problémů, radostně, vesele, s elánem. Přesun ze zastávky Luhačovice, pošta na bazén byl krátký, a tak se všichni mohli těšit ze splnění účelu snažení – hodinového programu a pobytu v bazénech. Nemohla chybět, stejně jako před cestou, ani krátká instruktáž o bezpečném a slušném chování.

Po vstupu a převlečení do plavek se starší děti ihned vrhly do divoké řeky. Následně využívaly také – za asistence vychovatelů- plaveckého bazénu se skokánky a výřivky. Menším dětem pomohli k překonání ostychu před divokou řekou paní vychovatelka, spolužáci, ale i pomůcky, které je nadnášely a zpestřily jim společný pobyt ve vodním světě. I ony ukázaly, jaké množství plaveckých dovedností už si dokázaly osvojit. Nakonec se téměř všem zdála hodina málo – čas letět příliš rychle.

Akce „Plavec je borec“ se vydařila. Děti se chovaly vzorně a stejný byl jejich přístup i po občerstvení v bufetu a při návratu zpátky. Věříme, že nejen kvůli jejich zájmu o opakování podobných aktivit, příkladnému chování, ale i kvůli výchovně-vzdělávacím cílům jim budeme moci i do budoucna okořeňovat program školní družiny podobnými akcemi. Už nyní se na ně těšíme.

Mgr. Lukáš Kollarčík