Kroužky DDM Astra u nás ve škole

  • KREATIVNÍ VÝTVARNÁ TVORBA
  • MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
  • MLADÝ TECHNIK 

KREATIVNÍ VÝTVARNÁ TVORBA

Kroužek nabízíme dětemod 7 let, se zájmem vyzkoušet si různé výtvarné techniky a materiály za použití nových i tradičních postupů. Žáci se seznámí skreativními technikami a výtvarnými činnostmi, jež nejsou běžnou součástí výtvarného kroužku. Netradiční materiály a tvorba originálních předmětů, přáníček či ozdob, technikami např. krakelování, voskovková technika (enkaustika), zmizíkování a savování, malování provázkem či pěnou, malba na sklo, na textil apod. Cílem je rozvoj smyslového vnímání a cit pro estetičnost, různorodost, kreativitu,  vztah k rukodělným technikám, rozvoj a posílení jemné motoriky.

 

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Kroužek je určen dětem od 10 let. Kluci začínají výrobou házedel, jednoduchých letadel, raket až po RC letadla na dálkové ovládání. Dále si nemůžou stavět i lodě, a modely z plastu či papíru.

 

MLADÝ TECHNIK

Zájmový kroužek navštěvují kluci od první třídy základní školy. Učí se pracovat s nejrůznějším nářadím. Vyrábí výrobky ze dřeva a jiných materiálů. Osvojí si základy práce v dílně – měření, řezání pilou i lupenkovou pilkou, zatloukání, vrtání, úpravy povrchu materiálů. Rozvíjí svou fantazii realizací vlastních projektů. Staví domečky ze dřeva, přičemž se učí základy architektury. Trénují si jemnou motoriku a technické myšlení.

Plakát

DDM Astra